Krysinski, W. (2008). Borges, Calvino, Eco: filosofie Della Metanarrazione. Signótica, 17(1), 139–164. https://doi.org/10.5216/sig.v17i1.3740