da Costa Britto Pereira Lima, D. (2019). Volume 19/2019. Revista UFG, 19. https://doi.org/10.5216/revufg.v19.61888