[1]
W. E. . Santiago Cruz, “Yela rhapa chi´i ki xhnarhu yuuyaazaa, len xhtidzake bëni gula xhidza, len yela rzëëdikibedoo ki Yedzi Santa Cruz Yagavila. ”, RACS, vol. 6, mar. 2021.