Bastos, E. R. (2018) “La formación de intelectuales indigenas en contextos de internacionalización: estudio de un caso”, Articulando e Construindo Saberes. Goiânia, 3(1). doi: 10.5216/racs.v3i1.55382.