(1)
Sirnãrê Xerente, M.; Sirnãw? Xerente, S. AKW? XERENTE DEIXA DE SER CRIANÇA MAIS OU MENOS AOS 40 ANOS. RACS 2016, 1.