[1]
N. Barbosa de la Cadena, “The ideia of the life-world”, Philósophos, vol. 26, nº 2, jun. 2022.