[1]
M. C. Ramos, “Entrevista”, Rev. Comunic. & Inform., vol. 8, nº 1, p. 106–110, jun. 2013.