yuan Chen, Z. e J. S, S. (2011) “Heavy Minerals of the Lower Yangtze Fluvial Reache, China, to Interpret the Late Quaternary Evironmetal Change - DOI 10.5216/bgg.v19i1.15358”, Boletim Goiano de Geografia. Goiânia, 19(1). doi: 10.5216/bgg.v19i1.15358.