E.M., L., , J.C., S., M, B., & R., P. (2011). The Cocalinho area - DOI 10.5216/bgg.v19i1.15346. Boletim Goiano De Geografia, 19(1). https://doi.org/10.5216/bgg.v19i1.15346