P.C, R., E.E, S. F., & O.V.Q, F. (2011). Intensity of Erosive Processes at Channel Banks of the Upper ParanĂ¡ River, Porto Rico town Area, Parana State (Brazil) - DOI 10.5216/bgg.v19i1.15294. Boletim Goiano De Geografia, 19(1). https://doi.org/10.5216/bgg.v19i1.15294