(1)
A. Correntino da Cunha, M. The Aruana Fluviographic Stations - DOI 10.5216/bgg.V19i1.15345. BGG 2011, 19.