(1)
E. M., L.; J.C., S.; R., P. The Araguaia-Tocantins Fluvial Basin - DOI 10.5216/bgg.V19i1.15341. BGG 2011, 19.