O RESGUARDO APÓS O NASCIMENTO. DOI: 10.5216/racs.v1i1.43028

Paulo César Kuhânĩpi Xerente, Armando Sõpre Xerente, Jurandi Souza Xerente

Resumo


Akwẽ sĩ pikõ krapre pari zatô romkmãdâ dasa nãhã tmã tuirê, are
pikõi mã si kõdi tô ambâ mã zemã. Pikõ krapre apri zatô 8 (oito) nã
bdâ kripra nãmr watbro knã, mãrĩ dure tê kmãkwamãr kõ snã piza
tê kahri kõd siwakru dasa tê kmẽsi kõdi. Tô tanẽ dure ambâ siwakru
mãrĩ tê krnẽ kõdi are dure siwakru krmõr kõdi rowaste mba are dure
mãrĩ tê kmãdâ kõdi, tanẽ wa zatô aiktepre krsdari nẽsi têsizai wa. Are
ĩsaze tô kupazu, kupa, kumdi, karo kãtô tbê ĩhâi nẽhã tbê ĩhãi kõnẽ
hã tê krnẽ kõdi pikõ krapre pari romkra zatô dure ĩpsê nẽhã si krẽ.


Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5216/racs.v1i1.43028

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Publicado por: Núcleo Takinahakỹ de Fomação Superior Indígena – Universidade Federal de Goiás

Endereço: Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena – Faculdade de Letras Universidade Federal de Goiás

Caixa Postal 131 – Campus II – 74001-970

Goiânia – GO (62) 3521-1866